Muziek


Belangrijk
Muziek draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van kinderen. Wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Muziek is zo belangrijk omdat het ten goede komt aan de sociaal emotionele ontwikkeling en de groei van de hersenen. 

Basis 
Muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk!

Lessen van een vakleerkracht, koor en orkest 
Iedere groep krijgt op onze school structureel muziekles van onze vakleerkracht Jacqueline Tromp. Tijdens deze lessen worden tal van muzikale activiteiten aangeboden. 
Daarnaast hebben kinderen vanaf groep 5 de keuzemogelijkheid om deel te nemen in het schoolkoor en/of het schoolorkest. Kinderen mogen in het orkest een eigen instrument bespelen of oefenen op een van de schoolinstrumenten. Twee keer per jaar verzorgen zij, onder begeleiding van onze vakleerkracht samen een schooloptreden voor ouders, kinderen en belangstellenden. 


Samen muziek maken, dansen en toneel spelen

Iedere groep geeft jaarlijks een optreden voor de andere kinderen en ouders van de school. We noemen dat een groepsoptreden. Weken voor het optreden gaat plaatsvinden bereid de groep dit voor. In de optredens zijn allerlei elementen terug te vinden van zingen, muziek maken, dans en toneel spelen. de optredens gaan vaak over een actueel thema. Rond de kerstperiode wordt er een kerstmusical gespeeld en aan het einde van het schooljaar een traiditionele eindmusical door groep 8.