Nieuwsgierigheid als prikkel tot leren  


Elke jonge ouder zal beamen dat kleine kinderen met een onbevangen nieuwsgierigheid de wereld om hen heen bekijken en onderzoeken. Onze school geeft kinderen de ruimte om te ontdekken, te spelen, buiten te leren en samen te zijn. 


Schooltuin en natuureducatie 

Op ons schoolterrein hebben wij eigen schooltuinen waar levendige natuurlessen worden verzorgd. In onze schooltuin wordt vanaf het voorjaar tot het najaar actief getuinierd door de kinderen. De kinderen leren veel over de natuur, het milieu en het landschap. het maakt ze bewust van de omgeving en vergoot de betrokkenheid. De kinderen leren door te doen, met de handen in de prut. 


Spelend leren en lerend spelen 

In en om de school is volop ruimte die wordt benut om leerstof op een andere manier dan alleen met behulp van boeken en digitale middelen te verwerken. Samenwerkend leren en coöperatieve werkvormen zijn inmiddels structureel in de lessen aanwezig. 
Door aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen, nodigen we ze uit tot leren. 


Wereldoriënterend werken 


Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren !
We prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen door die vragen te stellen waardoor kinderen worden betrokken en gestimuleerd tot leren. Onze methodes voor wereldoriënterend leren bieden de mogelijkheid de kinderen onderwerpen over de natuur, de wereld, techniek en geschiedenis vakoverstijgend aan te bieden. Twee keer per jaar werken we met de gehele school aan een overstijgend thema. Hierdoor leren we de kinderen aan elkaar te vertellen en presenteren wat zij gaan ontdekken en onderzoeken.