Leren zichtbaar maken

 
Leren zichtbaar maken is de vertaling van het werk van John Hattie 'Visible learning'. Deze onderwijswetenschapper heeft jarenlang onderwijsonderzoek over de hele wereld gebundeld. De uitkomsten van zijn meta-analyses laten ons op een andere manier kijken naar het onderwijs.

 


Effect van de leerkracht 

Een van zijn ontdekkingen is dat vrijwel elke interventie van een leerkracht effect heeft op het leren van kinderen. Ruim 95% van de effecten zijn positief. Gelukkig maar, maar hoe goed zou het zijn als we in de beschikbare onderwijstijd juist die interventies die een heel groot effect hebben, vergroten en nog vaker toepassen. We vegroten onze impact. Op onze school is dit volop in ontwikkeling. 

* We kijken naar het lesgeven door de ogen van de leerling
* We leren leerlingen stratgieen aan 
* We helpen de leerling hun eigen leerproces te beoordelen, waardoor de prestaties verhogen. 

 


En de leerlingen kunnen ook veel zelf

Het eigen leerproces kunnen beoordelen is het allerbelangrijkste om de leerprestaties te verhogen. We helpen kinderen dit te doen door ze gericht metacognitieve strategieen aan te leren.

Kenmerken van een leerling die zijn eigen prestaties kan beoordelen:
* leerlingen hebben inzicht in hun eigen leren en leren hun volgende leerstappen plannen
* leerlingen die actief betrokken zijn bij hun leerproces
* leerlingen die het leerdoel van elke les begrijpen 
* leerlingen die succescriteria gebruiken om te beooordelen of ze hun leerdoelen hebben gehaald