Melior Onderwijs 


Ieder kind heeft recht op een passende plek in het onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat ook de kinderen die extra hulp nodig hebben een passend onderwijsaanbod krijgen aangeboden, afgestemd op hun behoeften. Wij geven vanuit visie, vorm aan de missie van ons samenwerkingsverband, door waar mogelijk, alle kinderen onderwijs te bieden dicht bij huis. 

Wij werken samen met begeleiders van Melior onderwijs , om kinderen die extra begeleiding nodig hebben op het gebied van taal, die begeleiding te bieden die zij nodig hebben. Op die manier profiteren zij van het reguliere aanbod in de groep, met een extra steuntje in de rug.