Taal-ent onderwijspraktijk 


Ieder kind heeft recht op een passende plek in het onderwijs. 

Wij werken samen met begeleiders van Taal-ent om kinderen die hulp nodig hebben op het gebied van taal of rekenen, extra begeleiding te kunnen bieden. De begeleiding kan bestaan uit pre-teaching, extra herhaling, inoefening of begeleiding voor kinderen die leren op een eigen leerlijn.