Kinderdagverblijf 


Op 28 november wordt het kinderdagverblijf geopend. U kunt op onze locatie terecht voor peuteropvang, kinderdagopvang en voor- en naschoolse opvang. 
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van Forte, onze kinderopvangpartner.
We ervaren de meerwaarde van het werken met ervaringsdeskundigen, als het gaat om kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en zijn dan ook erg blij dat we met Forte mogen samenwerken in een gebouw. 

https://fortekinderopvang.nl/locaties/akersloot-kindcentrum-rembrandtschool/