Algemene pagina voor ouders


Ouderraad
 
 

De Ouderraad (OR) wordt jaarlijks samengesteld door een verkiezing onder de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen van onze school. De leden van de OR zorgen ervoor dat de leerlingen een zo leuk mogelijke schooltijd hebben!

De OR organiseert en assisteert bij bijvoorbeeld sportdagen, de schoolfotograaf, de vieringen van Kerst en Sinterklaas, schoolreisjes, knutseluren en allerlei andere activiteiten die ervoor moeten zorgen dat de Rembrandtschool ook een leuke school is voor haar leerlingen. Op initiatief van de OR zijn inmiddels ook klassenouders geïntroduceerd op onze school.

De OR functioneert zelfstandig en op basis van een huishoudelijk reglement, maar heeft een open en intensieve samenwerking met het leerkrachtenteam en de directie van de school.

Bij vergaderingen van de OR is altijd ten minste een afgevaardigde van het leerkrachtenteam aanwezig.

De OR int en beheert het schoolfonds en daarvan worden alle activiteiten en vieringen bekostigd. Het huishoudelijk reglement en de financiële stand van zaken is door alle ouders op elk moment in te zien. Hiervoor wendt u zich tot het secretariaat van de OR.

 

Wie er in de Ouderraad zitten leest u hieronder:

 

Jeroen Vogelvang (voorzitter)

Cees Brandjes (penningmeester)

Monique Hoogvliet (secretaris)

Esther Laméris

Karin Bruschke

Judith Kerssens

Esther Groot

Wendy Konijn

Mieke Wolvers (aspirant lid)

 

 

 

De Rembrandtschool | Mozartlaan 65 | 1921 XC Akersloot | tel: 0251-313623 | info.rembrandt@isobscholen.nl