Voor kinderen van groep 5 t/m 8 wordt op onze school HVO aangeboden door een gespecialiseerde vakleerkracht. Naast HVO geeft deze leerkracht ook rots en water training en filosofie aan groep 7 en 8 aan kleine groepjes kinderen. 

Voor informatie over deze lessen verwijzen we u naar de website over HVO. 

https://www.hvo.nl/