Onze school is volop in ontwikkeling!

Wij werken in een vaste ritmiek aan leerlinggerichte doelen om het onderwijs elke dag een klein beetje beter te maken. 

We doen dit door een vaste structuur en ritmiek te gebruiken, die is ontwikkeld door Stichting Leer-KRACHT. Dat betekent eigenlijk dat we onze bijeenkomsten zo efficient mogelijk inrichten en dat deze echt over onderwijs gaan! 
Als team werken we echt samen aan onderwijsdoelen, omdat iedereen betrokken is, zorgt dit voor saamhorigheid binnen het team. Daar krijgen we energie van! De stem van onze leerlingen heeft een belangrijke plek in het stellen van doelen. De ervaring van onze kinderen telt! 
Wat kinderen vinden en voelen, wordt meegenomen in het maken van keuzes voor verbeterthema's en tijdens het werken aan verbeteracties in de klas. Zo geven we de kinderen mee dat hun mening ertoe doet! 

Zo zorgen we dat het onderwijs op ons kindcentrum elke dag een beetje beter wordt.