De leerlingenraad

Op onze school wordt de stem van leerlingen o.a. ook vertegenwoordigd in een leerlingenraad. 

Het doel van de leerlingenraad is dat:

Hoe is de organiseren we dat?

Uit de groepen 5 t/m 8 worden twee vertegenwoordigers gekozen; aan het begin van het jaar worden deze leerlingen gekozen. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.

Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Er worden per groep bijvoorbeeld stembiljetten gemaakt. 

In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. 


De leerlingenraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar en wordt begeleidt/ ondersteund door juf Saskia. 
De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.

De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.
 

Vaardigheden in de leerlingenraad

Kinderen doen in de leerlingenraad allerlei vaardigheden op. Dit kunnen pedagogische competenties zijn, maar ook organisatorische en assertieve vaardigheden, zoals; 

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

Voorbeelden: