Over onze schoolOp De Rembrandt staan we voor goed onderwijs en een fijne sfeer, zodat ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.
Naast kennis, brengen we de kinderen allerlei vaardigheden bij, waardoor zij goed voorbereid zijn op de toekomst en het vervolgonderwijs.
Ieder kind is anders, wij zorgen voor een zo passend mogelijk onderwijsaanbod voor alle kinderen en vinden de samenwerking met ouders hierbij erg belangrijk.

Onze missie
'Van talent naar kleurrijk meesterwerk'
Ieder kind heeft zijn eigen talenten, we bieden kinderen de ruimte en dagen kinderen uit die talenten te ontdekken en steeds verder te ontwikkelen. 
 
De visie van de school
Ieder kind moet binnen zijn en onze mogelijkheden zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en motorisch gebied.
Dit willen wij bereiken door:
 
Openbaar onderwijs
De Rembrandtschool is een openbare school. In het openbaar onderwijs is ieder kind welkom!
We leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. 
Door samen te leren en te spelen, kunnen de kinderen ook leren samen te leven en andere meningen, denkbeelden en culturen te respecteren. 
 
Het gebouw en samenwerking met Peutersaen
De Rembrandtschool is gelegen in de wijk Hoocamp te Akersloot. De school heeft rondom een schoolplein we heeft een eigen gymzaal. In de school is veel ruimte om ons onderwijs vorm te geven en gezamenlijke activiteiten te ondernemen.
In de school bevindt zich ook peuterspeelzaal de Peuterbeuk.
Sinds de zomer van 2016 is er in het gebouw ook een buitenschoolse opvang gevestigd. Uw kinderen kunnen de hele week zowel voor als na schooltijd gebruik maken van 'De BOR'. (Buitenschoolse opvang Rembrandt)