Ons kindcentrum 
We vormen samen met Forte een kindcentrum, waarin onderwijs en opvang wordt aangeboden. 
Van 0-4 jaar kunnen kinderen worden opgevangen op het kinderdagverblijf. We bieden peuteropvang aan voor de leeftijd 2-4 jaar. Een vanaf 4 jaar zijn de kinderen welkom op school. Voor en na schooltijd wordt opvang aangeboden in onze buitenschoolse opvang (BSO). 

Missie en visie 
Binnen ons kindcentrum staan we als school voor goed onderwijs en een fijne sfeer, zodat ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Naast kennis, brengen we de kinderen allerlei vaardigheden bij,
waardoor zij goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en de toekomst. Ieder kind is anders. Wij zorgen voor een zo passend mogelijk onderwijsaanbod voor alle kinderen en vinden de samenwerking met ouders hierbij één van de belangrijkste voorwaarden.


Alle belangrijke informatie over onze school staat beschreven in onze 
schoolgids.

"Groeien tot een kleurrijk meesterwerk"
We dagen kinderen uit en geven hen de ruimte, om zich in een veilige omgeving te ontwikkelen en uit te groeien tot de beste versie van zichzelf. 
 
Onze passie
Wij, het team van betrokken leerkrachten van de school, werken vanuit liefde voor de kinderen. Wij kijken en luisteren met plezier naar de kinderen. Het allermooiste is als kinderen hun eigen verwachtingen overtreffen.

Onze kernwaarden; veiligheid vertrouwen en ontwikkeling 

Veiligheid en vertrouwen
Iedereen welkom bij ons. We laten kinderen in hun waarde. We vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op onze school, daarvoor is een gevoel van veiligheid en een duidelijke structuur essentieel. Dit geeft kinderen houvast, zekerheid en zelfvertrouwen. Dat is de basis die wij aan ieder kind geven en waar wij als team voor staan.

Ontwikkelen 
Vanuit die veiligheid kunnen we belangrijke kennis en vaardigheden overbrengen. We prikkelen de kinderen volop zich als mens te ontwikkelen. We dagen hen uit met verschillende manieren van leren, om hen enthousiast en nieuwsgierig te maken. We willen hen zélf laten ontdekken. Hiervoor geven we kinderen de ruimte en stellen we volop vragen tijdens spontane gesprekken.

Worden wie je wilt worden
We zijn flexibel en oplossingsgericht. Met onze gedrevenheid willen we uiteindelijk dat kinderen worden, wie ze willen worden. We willen hen klaartstomen als mens, voor een waardevolle plek in de maatschappij. Om te zorgen dat we op koers van onze missie blijven, nemen we ons voor dat;

* Alle initiatieven moeten bijdragen aan de groei van ieder kind. Het moet ze motiveren, geven wat ze nodig hebben en bijdragen aan een plek, waar ieder kind durft te worden wie het wil worden.

 
Zo helpen we kinderen om te groeien tot een kleurrijk meesterwerk. 


Openbaar onderwijs
De Rembrandtschool is een openbare school. In het openbaar onderwijs is ieder kind welkom!
We leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. 
Door samen te leren en te spelen, kunnen de kinderen ook leren samen te leven en andere meningen, denkbeelden en culturen te respecteren. 
 
Ons kindcentrum is gelegen in de wijk Hoocamp te Akersloot. We hebben rondom een prachtig schoolplein en een gymzaal tot onze beschikking. In en om de school is veel ruimte om ons onderwijs vorm te geven en activiteiten te ondernemen in samenwerking met onze collega's van de opvang. 


https://www.openbaaronderwijs.nu