Over onze school
 

 Hartelijk welkom op de website van de Rembrandtschool in Akersloot
 
De Rembrandtschool is een moderne basisschool waar goed onderwijs en een goede werksfeer de sleutelwoorden zijn. Moderne leermethoden en leermiddelen worden gecombineerd met opbrengstgericht werken en de goede aspecten van klassikaal onderwijs.
Wij zijn ons ervan bewust dat elk kind verschillend is qua aanleg, tempo en intelligentie. Daar houden wij rekening mee en zorgen zo goed mogelijk voor een passend onderwijsaanbod voor alle kinderen.
 
De visie van de school
In de hieronder beschreven visie geven wij aan wat wij als school belangrijk vinden en wat voor ons de uitgangspunten zijn om te komen tot goed onderwijs voor uw kind(eren).
 
Ieder kind moet binnen zijn en onze mogelijkheden zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en motorisch gebied.
Dit willen wij bereiken door:
 
Openbaar onderwijs
De Rembrandtschool is een openbare school. In het openbaar onderwijs is ieder kind en iedere leraar welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Openbaar onderwijs besteedt actief aandacht aan de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, gaat segregatie tegen, draagt bij aan integratie en stimuleert democratisch burgerschap.
Door samen te leren en te spelen, kunnen de kinderen ook leren samen te leven en andere meningen, denkbeelden en culturen te respecteren. Wij zijn van mening dat respect voor andere opvattingen en een bewuste keuze voor de eigen opvattingen van groot belang zijn bij de opvoeding van kinderen.
 
Het gebouw
De Rembrandtschool is gelegen in de wijk Hoocamp te Akersloot. De school heeft rondom een schoolplein. Er zijn 9 lokalen waar les gegeven wordt en de groepen 1 en 2.  In de aula bevinden zich computers voor algemeen gebruik en een bibliotheek. De aula wordt ook gebruikt voor gezamenlijke activiteiten, zoals de maandsluiting en groepslezen. Het schoolgebouw heeft een eigen gymzaal. In één van de negen lokalen is peuterspeelzaal De Peuterbeuk gevestigd. Het schoolplein is zo ingedeeld dat er een aparte en veilige buitenspeelgelegenheid voor alle kinderen is. Sinds de zomer van 2016 is er in het gebouw ook een buitenschoolse opvang gevestigd. Uw kinderen kunnen de hele week na schooltijd terecht bij de Bor (buitenschoolse opvang Rembrandtschool).
 
Wij hopen dat u veel plezier heeft bij het bekijken van onze website en dat u de informatie die u zoekt eenvoudig kunt vinden.
Mocht u wensen en/of suggesties ter verbetering hebben, dan horen wij dit graag van u.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad,
 
Saskia van der Voort
directeur

 

 


De Rembrandtschool | Mozartlaan 65 | 1921 XC Akersloot | tel: 0251-313623 | info.rembrandt@isobscholen.nl