Over onze schoolDe Rembrandtschool is een moderne basisschool waar goed onderwijs en een goede werksfeer de sleutelwoorden zijn. Door gebruik te maken van moderne lesmethoden wordt er opbrengstgericht gewerkt en leren we kinderen belangrijke vaardigheden. 
Wij zijn ons ervan bewust dat elk kind verschillend is qua aanleg, tempo en intelligentie. Daar houden wij rekening mee en zorgen zo goed mogelijk voor een passend onderwijsaanbod voor alle kinderen.

Onze missie
'Van talent naar kleurrijk meesterwerk'
Ieder kind heeft zijn eigen talenten, we bieden kinderen de ruimte en dagen kinderen uit die talenten te ontdekken en steeds verder te ontwikkelen. 
 
De visie van de school
Ieder kind moet binnen zijn en onze mogelijkheden zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en motorisch gebied.
Dit willen wij bereiken door:
 
Openbaar onderwijs
De Rembrandtschool is een openbare school. In het openbaar onderwijs is ieder kind en iedere leraar welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. 
Door samen te leren en te spelen, kunnen de kinderen ook leren samen te leven en andere meningen, denkbeelden en culturen te respecteren. Wij zijn van mening dat respect voor andere opvattingen en een bewuste keuze voor de eigen opvattingen van groot belang zijn bij de opvoeding van kinderen.
 
Het gebouw en samenwerking met Peutersaen
De Rembrandtschool is gelegen in de wijk Hoocamp te Akersloot. De school heeft rondom een schoolplein we heeft een eigen gymzaal. In de school is veel ruimte om ons onderwijs vorm te geven en gezamenlijke activiteiten te ondernemen.
In de school bevindt zich ook peuterspeelzaal de Peuterbeuk.
Sinds de zomer van 2016 is er in het gebouw ook een buitenschoolse opvang gevestigd. Uw kinderen kunnen de hele week zowel voor als na schooltijd gebruik maken van 'De BOR'. (Buitenschoolse opvang Rembrandt)
 

 

 


De Rembrandtschool | Mozartlaan 65 | 1921 XC Akersloot | tel: 0251-313623 | info.rembrandt@isobscholen.nl