Passend onderwijs 


Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond

We geven vanuit visie vorm aan passend onderwijs op onze school. Ons uitgangspunt is; We geven samen oplossingsgericht vorm aan passend onderwijs, binnen onze eigen grenzen. 
De school is een afspiegeling van de samenleving. We leren kinderen met respect voor elkaar opgroeien, zodat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 

Samen
We leren over elkaar overeenkomsten en verschillen, iedereen hoort erbij. Dit doen we ook door leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het onderwijs binnen de eigen leefomgeving. Samen met ouders, het kind en samenwerkingpartners zoeken we naar mogelijkheden en oplossingen om dit, waar mogelijk, vorm te geven.