Het bestuur 


ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs) is het schoolbestuur waar onze school onderdeel van is. Samen met 19 andere openbare basisscholen vormen wij een bestuur van openbare basisscholen in de regio. Als ISOB-school werken we samen kwalitatief goed onderwijs.  

Webiste; https://www.isob.net/
We stellen ons graag aan u voor;
https://youtu.be/WJ8IEdUYyGo
 We verwijzen u graag naar de kernwaarden voor het openbaar onderwijs;
"Openbare scholen, waar verhalen samen komen".