ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs) is het schoolbestuur waar onze school onderdeel van is. Samen met 19 andere openbare basisscholen vormen wij een bestuur van openbare basisscholen in de regio. Als ISOB-school werken we samen aan goed onderwijs.  

ISOB: Samen sterk in leren . https://www.isob.net/
Hieronder een introductiefilmpje.


https://youtu.be/WJ8IEdUYyGo

We verwijzen u ook graag naar de kernwaarden voor het openbaar onderwijs;
"Openbare scholen, waar verhalen samen komen".https://youtu.be/p5txU1O51YY