De Ouderraad 


De Ouderraad bestaat uit een aantal entousiaste ouders van onze school. Zij zorgen er elk jaar voor dat de diverse activiteiten en festiviteiten, onvergetelijke gebeurtenissen worden voor de leerlingen.
Deze groep ouders zet zich vrijwillig in om allerlei aantrekkelijke activiteiten te organiseren en bij activiteiten te ondersteunen.

De OR assisteert bij bijvoorbeeld sportdagen, schoolreis en excursies en organiseren festiviteiten als kerst, Sinterklaas en de schoolfotograaf.
De OR functioneert zelfstandig en op basis van een huishoudelijk reglement en heeft een open en intensieve samenwerking met het team van de school.

Wilt u ook uw steentje bijdragen? We vinden het erg leuk als u zich aansluit bij deze groep. U kunt zich aanmelden bij de voorzitter of een van de andere ouders van de Ouderraad. U bent van harte welkom!

De Ouderbijdrage
Het is op school gebruikelijk dat ouders jaarlijks, met goedkeuring van de MR, een vrijwillige bijdrage betalen aan de ouderraad. Deze bijdrage wordt gevraagd om activiteiten te kunnen bekostigen die buiten het normale lesprogramma vallen. Het gaat hierbij om kosten voor:

- Feestelijke activiteiten als Sinterklaas, kerstfeest en Pasen 
- Schoolreisjes
- Afscheidsavond groep 8
- Zomerfeest 

De ouderbijdrage wordt aan het begin van ieder schooljaar vastgesteld en heeft - wettelijk - een vrijwillig karakter. 
Een verplichte bijdrage geldt voor het schoolkamp van groep 8. De hoogte van die bijdrage wordt ook per schooljaar vastgesteld.
De Ouderraad beheert de inkomsten en daarvan worden alle activiteiten en vieringen bekostigd. Het huishoudelijk reglement en de financiële jaarverslagen zijn op deze pagina te downloaden.

De ouderraad is bereikbaar via het volgende mailadres: or.rembrandt@isobscholen.nl
 
Onze Ouderraad ouders;
Danielle van Stralen (penningmeester)
Chris Braas
Ferry de Ruijter 
Simone Dikkeboom
Christian Huisman
Linda van der Meulen
Monique van der Veen
Afgevaardigden van het team zijn: Suus Kooistra en Marissa Schoehuijs.
 
Jaarverslag en huishoudelijk regelement

Financieel_overzicht_2015-2016__begroting_2016-2017.pdf
Financieel_overzicht_2016-2017__begroting_2017-2018.pdf
Financieel_overzicht_2017-2018__begroting_2018-2019.pdf

Financieel_overzicht_2018-2019__begroting_2019-2020.pdf
Financieel_overzicht_2019-2020__begroting_2020-2021.pdf
Financieel_overzicht_2020-2021__begroting_2021-2022.pdf