Aanmelden nieuwe leerlingen 


Zodra uw zoon of dochter vier jaar wordt mag hij/zij naar school. Heeft u voor de Rembrandtschool gekozen? Dan ontvangen we graag een ingevuld aanmeldformulier. Zodra u uw zoon of dochter heeft aangemeld, ontvangt u ter bevestiging bericht van ons. Aanmelden, betekent dat u akkoord gaat
met de inhoud van de schoolgids en dat u instemt met de afspraken en regels van de school. 

Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, mag uw kind een aantal ochtenden komen wennen in de groep. De intake-coordinator, Renate van der Eng, neemt hierover contact met u op om een afspraak te maken. Voor de eerste wenochtend ontvangt u van ons een welkomstpakket met o.a. informatie over de eerste schooldag. 

U bent altijd van harte welkom om een indruk op te doen en de sfeer te proeven, nieuwsgierig? U kunt een afspraak maken met de directeur van de school.