Aanmelden nieuwe leerlingen 


Zodra uw zoon of dochter vier jaar wordt mag hij/zij naar school. Heeft u voor de Rembrandtschool gekozen? Dan ontvangen we graag een ingevuld aanmeldformulier. Zodra u uw zoon of dochter heeft aangemeld, ontvangt u ter bevestiging bericht van ons. Aanmelden, betekent dat u akkoord gaat
met de inhoud van de schoolgids en dat u instemt met de afspraken en regels van de school. 

Nadat we de aanmelding hebben ontvangen volgen we de stappen in het protocol aanmelden en inschrijven. Een aantal maanden voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u van ons het intakeformulier en wordt u op school uitgenodigd voor een intakegesprek.

Na dit gesprek, zetten we de aanmelding om in een inschrijving op onze school. 

Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, mag uw kind een aantal ochtenden komen wennen in de groep. Deze ochtenden stemt onze intake-coordinator, Renate van der Eng, in overleg met u af.

U bent altijd van harte welkom om een indruk op te doen en de sfeer te proeven. Bent u nieuwsgierig geworden? U kunt een afspraak maken met de directeur van de school.